Informácie o nás

TD a ExTaD bolo založené Miroslavou Vršanskou na jeseň roku 1987 pri Odborovom dome kultúry v Žiline. Od svojho vzniku sa snaží o aplikovanie čo najširšej škály tanečných techník ako technika klasického tanca, jazzového tanca, technika Marthy Graham, technika José Limóna, technika Lestera Hortona a experimentovaním s netradičnými tanečnými technikami (flamenco), súčasná technika. Veľký dôraz sa kladie na rozvíjanie výrazových prostriedkov tanečníkov a v neposlednom rade aj na využívanie ich vlastnej tvorivosti. Každoročne sa zúčastňujeme alternatívnych tanečných prehliadok v Prahe. V roku 2006 sme sa zúčastnili medzinárodného projektu v Katowiciach.

TD ExTaD sa zúčastnilo celoslovenskej prehliadky moderného tanca v Bratislave v roku 1990 a 1992. Prebojovalo sa do finále v celoslovenskej súťaži deviateho ročníka TOP Dacing 2001. Zúčastňuje sa na festivaloch moderného a módneho tanca v Poprade, Topoľčanoch, v Liptovskom Hrádku, v Prahe. TD Extad získalo ocenenia za choreografie, kostýmy, tanečnú techniku, charakterové stvárnenie postáv a iné. Účinkovanie v zahraničí: Poľsko, Česko, Maďarsko.

Súčasným choreografom a pedagógom je Bc. Miroslava Vršanská. V súčasnosti pôsobí TD Extad 30 rokov v CVČ Kuzmányho 105 v Žiline. Pod TD EXTAD patrí aj TP SLNIEČKO a pohybová výchova MŠ Gbeľany. Počas 30 rokov sa pripravovalo okolo 50 mladých ľudí na školy umeleckého zamerania – HTŠ, Konzervatória, Muzikálové školy, VŠMU na Slovensku a v zahraničí. V súčastnosti dosahujú veľmi dobré výsledky.

 

Doposiaľ uvedené predstavenia:

1992 – Hľadaj sám seba (ODK  Žilina)

1993 – Čas odchádzania z domu (ODK  Žilina)

1994 - Čas odchádzania z domu (spolupráca s TD Bralen Bratislava)

1995 – Výlet z ľudského hniezda (ODK  Žilina)

1996 – Záhrada I. (Považská galéria)

1997 – Svet fantázie I. (Mestské divadlo Žilina)

1997 – Podobenstvá života (MDŽilina)

1998 – Podobenstvá (Žilina)

2000 – Tanec šiat (Považská Galéria)

2000 – Tanečniny II. (ODK  Žilina)

2001 – Tanec šiat (Bábkové divadlo Žilina)

2001 – Potulky savanou (Bábkové divadlo Žilina)

2002 – Záhrada II. (Bábkové divadlo Žilina)

2003 – Tanec šiat II. (Bábkové divadlo Žilina)

2003 – V kráľovstve tanca (ODK  Žilina)

2004 – Zabudnutá show (ODK  Žilina)

2004 – ExperimentVečer tanca (spolupráca s TD Alternatív)

2005 -  Posledný Express  – Večer tanca (Žilina)

2006 – Svet fantázie II. (ODK  Žilina)

2007 – Projekt  „Óda: Vesmír – Zem – Človek“  (ODK  Žilina)

2007 – Tanečný orchester (ODK  Žilina)

2008 – Medzinárodný projekt  „Setkání aneb nářečí“   (Poľsko, Nemecko, Čechy, Holandsko,  Slovensko) v Jablonci nad Nisou

2008 – Tanečniny. Predstavenie venované 20. výročiu TD Extad (ODK Žilina)

2009 – Divotvorný les. Predstavenie pre deti.

2009 – Krásny je svet. Predstavenie pre deti.

2010 – Dobrodružstvá v divotvornom lese. Predstavenie pre deti (ODK Žilina)

2011 - Plavba za dobrodružstvami (ODK Žilina)

2012 - Na potulkách (ODK Žilina)

2013 – Plynutie času (ODK Žilina)

2014 -  Z rozprávky do rozprávky (ODK Žilina)

2015 -  Nekonečné príbehy (ODK Žilina)

2016-   Otvorená kniha príbehov (ODK Žilina)