Nácviky

 

Názov vek deň čas
TP Slniečko 4 - 6 rokov

Utorok

Štvrtok

16,00 - 17,30 hod.

16,00 - 17,30 hod.

Extad C 6 - 8 rokov

Pondelok

Streda

16,00 - 17,30 hod.

16,00 - 17,30 hod.

Extad B 9 - 11 rokov

Pondelok

Streda

14,30- 16,00 hod.

14,30- 16,00 hod.

Extad A 12 - 15 rokov

Utorok

Štvrtok

14,30- 16,00 hod.

14,30- 16,00 hod.

Pohybovka 16 - 30 rokov Štvrtok 17,00 - 18,30 hod
Extad D 16 - 30 rokov

Pondelok

Streda

Piatok

18,00 - 20,00 hod.

18,00 - 20,00 hod.

15,00 - 17,00hod.